Ingår i temat
Digitalt stöd
Läs senare

Nao når fram till elever med autism

DIGITALT STÖDRoboten Nao har hjälpt specialpedagogen Rosalinda Estrada i hennes arbete med takk på en grundsärskola i Malmö. Glädje och motivation fick eleverna på köpet.

30 jan 2019
Roboten Nao blev en positiv resurs i specialpedagogen Rosalinda Estradas arbete i grundsärskolan.

Specialpedagogen Rosalinda Estrada har alltid varit intresserad av teknik och orädd att testa nya grepp. Hon har prövat att använda en humanoid robot i sitt arbete med eleverna på Lindänge grundsärskola i Malmö. Hon programmerade bland annat roboten till att upprepa tecken enligt takk, något som uppskattades mycket av eleverna och förstärkte deras kommunikation.
– Den är jättebra för elever med autism, säger hon.

Roboten användes också i idrott och dans och visade eleverna rörelser.

Foto: Wkimedia Commons

När roboten var ny fanns det lärare som var oroliga för hur den skulle tas emot.
– Tänk om eleverna sparkar på den, den kostar ju så mycket pengar. Men jag tycker man måste våga, man får bara skapa en strukturerad användning, säger Rosalinda Estrada.

I praktiken gick det bra och Rosalinda Estrada upplevde att eleverna tyckte det var jätte­roligt att interagera med roboten, särskilt bra tycker hon att den är för elever med autism som kan ha svårt att kommunicera. En fördel med roboten enligt specialpedagogen är att den kan ge elever en upplevelse av att de kan styra, att de känner sig kompetenta tillsammans med den.

Roboten Nao måste förprogrammeras beroende på vad man vill att den ska göra. Än så länge kräver det att man har ett personligt intresse för teknik, enligt Rosalinda Estrada.
– Det kan krävas sex timmars förarbete för att få till ett bra samtal mellan barn och robot, säger hon.

Rosalinda Estrada tror att det upplevs som för svårt och tidskrävande för många lärare. Det, menar hon, kan leda till att skolor köper in dyra robotar, men bara använder de förinställda programmen och till exempel låter roboten dansa en dans med eleverna.
– Det blir lite ytligt tycker jag.

Roboten Nao fyller 15 år

Roboten Nao är en programmerbar autonom humanoid robot utvecklad av företaget Aldebaran Robotics (i dag SoftBanks Robotics). Första Nao kom 2004 och har lanserats i olika versioner sedan dess. Nao Academics Edition kom 2008 och 2014 fanns 5 000 Nao-robotar i 70 olika länder bara inom forskning och utbildning. Robotarna används till exempel för att lära elever om programmering. Källa: Wikipedia

Alla artiklar i temat Digitalt stöd (8)

ur Lärarförbundets Magasin