Läs senare

Neurodiversitet

BEGREPP I TIDENFörklarat av Kim Talman, vice ordförande i Organiserade Aspergare:

Kim Talman Foto: Henrik Mill

Neurodiversitet kommer från engelskans neurodiversity och betyder enkelt uttryckt neurologiskt annorlunda. Tanken med begreppet är att personer med högfungerande autism och adhd ska betraktas som friska, vanliga människor med lite andra sätt att fungera och reagera på – inte som människor med funktionsnedsättningar och psykiatriska sjukdomar. Kim Talman hoppas att ordet, som myntades i USA på 90-talet, kan öka möjligheterna för fler att få jobb och inflytande i samhället.
– Flera av oss med högfungerande autism har fått höra att vi har en funktionsnedsättning, ett handikapp och inte är bra på olika saker. Med begreppet neurodiversitet vill vi visa på motsatsen. Samhället premierar ofta socialt kameleontskap och att fungera i stora grupper, medan det vi har: pliktkänsla, lojalitet och superfokus på mål och detaljer inte anses lika viktigt på arbetsmarknaden. I stället blir vi ofta utfrysta, trakasserade och utnyttjade.

Internationellt finns den politiska neurodiversitetsrörelsen, som består av olika organisationer som försöker argumentera för ett positivt synsätt på vissa diagnoser.

ur Lärarförbundets Magasin