Läs senare

Normbrytande funktionalitet

Begrepp i tidenAtt inte utgå från kroppen som ett hinder eller en nedsättning. Det är en av poängerna med begreppet normbrytande funktionalitet, förklarar Erika Wermeling på föreningen Stil.

16 okt 2018
Erika Werme­ling. Foto: Jeanette Andersson

Erika Werme­ling är kommunikationschef på föreningen Stil, som arbetar med personlig assistans:

– Det är bra att använda begreppet normbrytande funktionalitet i stället för att prata om nedsättning eller hinder.

Man kan se begreppet som del i en förändring, där allt fler säger funktionsnedsättning i stället för funktionshinder – hinder uppstår ju i förhållande till omgivningen.

Nedsättning låter negativt och kan vara nedbrytande för självkänslan. Nästa steg är, enligt Erika Wermeling, att tala om normbrytande funktionalitet, som betyder att man fungerar, fast på ett annat sätt än normen talar om för oss att man ska.
– De som avviker från normen ska inte känna att de är hindrade eller nedsatta, utan se att de finns i en normstruktur. Det kan vara jobbigt att få syn på normerna, men det stärker också en själv att inte bara utgå från sin kropp som ett hinder eller nedsättning.

ur Lärarförbundets Magasin