Läs senare

Nu ska stuprören bort

04 sep 2018

Hur ska elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården bli bättre på att samarbeta kring barn som behöver samhällets insatser? Regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att se över den frågan.

Tidigare studier från bland annat Skolinspektionen visar på flera brister i samverkan. Skolorna önskar till exempel en bättre återkoppling från socialtjänsten när de har gjort en orosanmälan om en elev.

Hittills har Skolverket och Socialstyrelsen gjort en förstudie som bland annat bygger på intervjuer med företrädare för de olika aktörerna. Där konstateras att myndigheterna ofta jobbar ”i stuprör”, alltså avgränsat från varandra. ”Utgångspunkten i arbetet blir verksamhetens organisering, i stället för vad som blir bäst för barnet.” Alltför ofta behöver föräldrarna driva på samarbetet.
Inte sällan sätter osäkerhet kring sekretessen käppar i hjulet. Att reda ut juridiska frågeställningar blir därför en viktig uppgift i regeringsuppdraget. Dessutom behöver kunskapen öka om de olika myndigheternas ansvarsområden. Flera i förstudien lyfte fram att elevhälsans uppgift inte är att arbeta med behandlande insatser.

Skolverket och Socialstyrelsen har bjudit in kommuner och landsting, som redan har påbörjat någon form av samverkan, att ingå i ett slags utbildningssatsning fram till 2020. Tanken är att dessa projekt ska generera tips på hur skola, socialtjänst och vård ska få till ett bättre samarbete.

ur Lärarförbundets Magasin