Läs senare

Ny app gör sexkunskap tillgänglig

Genom den nya appen Privatliv ska undervisningen i sex och samlevnad bli mer tillgänglig. Särskilt för elever i särskolan.

– Vår främsta målgrupp är personer med en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning i åldern 15–20 år. Men egentligen passar den alla eftersom de allra flesta har fått alldeles för lite undervisning i sex och samlevnad, säger Zafire Vrba, frilansande sexualupplysare som tillsammans med kollegan Nathalie Simonsson skapat appen.

Appen Privatliv är ett undervisningsmaterial och för att det ska kännas relevant och aktuellt har sexualupplysarna haft ett nära samarbete med elever i särskolan.

Foto: Privatliv

– Vi vill visa att de ungdomarna har liknande tankar och frågor om sex och samlevnad som vilka andra ungdomar som helst. Därför var det viktigt att de som ska använda appen också var med och påverkade inne-hållet, säger Zafire Vrba.

Allt material utgår från läroplanerna och syftet är att eleverna ska få kunskap om kroppen, hur den ser ut och fungerar, lära sig mer om känslor, om relationer och hur man kan ta kontakt med någon. Här finns korta filmer, foton och illustrationer och eleverna kan själva klicka sig runt.

– Det finns ingen början eller slut så man har möjlighet ta till sig så mycket information som man själv vill. Till exempel kan man själv välja om man vill leta upp de allra mest intima delarna av kroppen. Det är inget som bara poppar upp på skärmen, säger Zafire Vrba.

En stor vinst med appen är att den är enkel att använda på egen hand, menar Zafire Vrba. Till exempel behöver man inte kunna läsa för att ta till sig informationen.

– Vi vänder oss till en målgrupp som allt för sällan har inflytande över sitt eget liv, men har man väl fått hjälp med nerladd-ningen kan man använda den ganska självständigt och det tycker vi är viktigt.

Appen, som är kostnadsfri, är finansierad av Post- och telestyrelsen. Läs mer på www.mittprivatliv.se.

ur Lärarförbundets Magasin