Läs senare

Ny arbetstid väcker oro

Semestertjänst blir norm för specialpedagogerna i Östersunds kommun från hösten 2016. Beslutet berör ett 50-tal lärare och möts av hård kritik.

21 okt 2015

Bild: Gunno Rask.– Det har inte funnits minsta kompromissvilja från arbetsgivarens sida. Inte när det gäller de problem som vi befarar med att specialpedagoger tvingas pressa in samma arbetsinsats under läsåret på färre timmar – och inte heller när det gäller att försöka skapa en smidigare övergång, säger Elisabet Rödén, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Östersund.Lärarförbundet är kritiskt till hur kommunen har skött beslutsprocessen. Inledningsvis handlade det om att fördela specialpedagogiska resurser jämnare mellan skolorna och att medarbetare ska jobba inom en skolform.

– Det lät rimligt att diskutera, men så slänger man plötsligt in krav på att ändra anställningsformen. Många specialpedagoger och speciallärare har reagerat med oro och besvikelse, säger Elisabet Rödén.

 

Enligt Östersunds kommun ska förändringen ge en bättre arbetsmiljö för specialpedagoger.

– Semestertjänst ger specialpedagoger 40 timmars reglerad arbetstid under läsåret för att stödja skolledning och undervisande lärare med handledning och rådgivning, säger Bengt Funseth, verksamhetschef på Östersunds kommun, och fortsätter:

– Forskning och erfarenhet pekar på att det är bra ur arbetsmiljösynpunkt med en jämnare fördelning av arbetet över året.

Ett av kommunens argument är att specialpedagoger inte ägnar så stor del av sin arbetstid åt att undervisa. Den beskrivningen reagerar flera specialpedagoger starkt på.

– Visst jobbar vi med kollegor och skolledning, men framför allt så jobbar vi med eleverna under större delen av arbetsdagen. Med så få speciallärare på våra skolor måste vi specialpedagoger arbeta mer med eleverna. Beslutet kommer att minska vår tid med de elever som behöver extra stöttning, säger Berit Eskilsson, specialpedagog på Storvikenskolan i Brunflo utanför Östersund.

Kollegan Lena Hansson tillägger:

– Arbetsgivaren talar om att vi har förtroendetid nu, men jag vet ärligt talat inte hur vi ska klara vårt uppdrag med fem färre timmar per skolvecka. Det är under läsåret vi behövs. Vi kan inte planera skolutveckling, elevhälsoarbete och undervisning när elever och lärare inte är på plats. Och när vi pratar med rektorer står det klart att de inte heller krävt den här förändringen.

 

Enligt Eva Frank, Lärarförbundets ordförande i Östersund, hade det varit rimligt att koppla en övergång till semestertjänst med tillämpning av bilaga 6 i löneavtalet. Det skulle ge ett lönepåslag på minst 1 500 kronor per månad.

– Men enligt kommunen uppfyller inte specialpedagoger kravet på minst 50 procents undervisning. Ombudsmän som jag talat med säger att det tyvärr är svårt att driva den frågan vidare arbetsrättsligt.

ur Lärarförbundets Magasin