Läs senare

Ny forskarskola i specialpedagogik

AKTUELLTVetenskapsrådet storsatsar på specialpedagogik. Mona Holmqvist på Malmö högskola har fått 40 miljoner för att starta en ny forskarskola.

05 dec 2017
Mona Holmqvist, professor i utbildningsvetenskap. Foto: Håkan Röjder

En ny forskarskola ska både ge fler lärarutbildare med kompetens i specialpedagogik och ett bredare vetenskapligt underlag för lärares arbete.
– Det är stor brist på lärare, men också på utbildare inom det här området. Forskning finns det också ett jättestort behov av. Det är viktigt att säkra den vetenskapliga grunden för arbetet, säger Mona Holmqvist, professor och forskningsledare vid Malmö högskola.

En del av forskarskolan kommer att vara inriktad på fördjupad kunskap om NPF.
– Vi behöver stärka det området med specialdidaktisk inriktning. På vilket sätt ska vi möta de här eleverna?

Förutom huvudlärosätet, Malmö högskola, kommer även Högskolan Kristianstad, Karolinska institutet och Linnéuniversitet att samarbeta i forskarskolan. Nio doktorander antas och förutom fokus på NPF vill Mona Holmqvist gärna se en bredd inom det specialpedagogiska området.
– Vi hoppas få en bra mix och att varje doktorand får gå på djupet i sina områden.

Forskarskolan i Malmö planerar att starta hösten 2018.

Även Stockholms universitet har fått medel för att koordinera en forskarskola i
specialpedagogik. Inriktningen är tidiga insatser i förskolan och skolans första år.

ur Lärarförbundets Magasin