Läs senare

Nya handledaruppdrag i specialpedagogiskt lyft

Specialpedagoger och speciallärare får huvudrollen i det nya fortbildningslyftet som startar i höst.

22 feb 2016

Kunskapen om specialpedagogiska metoder måste ner i alla lärarled. Det är grundtanken i den fortbildning i specialpedagogik som regeringen beräknar ska pågå mellan 2016 och 2019. För 2016 finns 100 miljoner kronor avsatta. Skolverket har ansvar att genomföra satsningen.

– Det är ett oerhört viktigt uppdrag. Barn i behov av stöd finns överallt och fler än specialpedagoger och speciallärare behöver kunskap om hur man hjälper dem på bästa sätt, säger Maria Weståker, chef för Skolverkets enhet för undervisningsstöd.

Läslyftet och Matematiklyftet blir modell för fortbildningen. De bygger på kollegialt lärande, där en pedagog på en skola eller i ett arbetslag utbildas för att handleda sina kollegor.

– Vi har sett att det är effektivt när kompetensutveckling bedrivs i den egna kontexten. Personerna finns kvar på skolan och man bär skolutvecklingen tillsammans i kollegiet, säger Maria Weståker.

I första hand ska speciallärare och specialpedagoger utses till handledare, med möjlighet att ägna 10 eller 20 procent av sin heltid till lyftet.

Skolverket utformar handledarutbildningen tillsammans med universitet och lärosäten.

– Stötestenen är om de kan få fram tillräckligt många platser. Denna satsning sammanfaller ju med att lärosätena också ska bredda speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet.

Först ska handledare utbildas, sedan ska de utbilda sina kollegor. Kommer fortbildningen hinna dra i gång hösten 2016?

– Ja, i någon utsträckning kommer vi att vara i gång till hösten.

Eftersom många specialpedagoger redan har en handledarutbildning kan den nya utbildningen komma att anpassas efter deras förkunskaper. Dessutom har många lärare handledarutbildats inom Läslyftet och Matematiklyftet, och de kan också bli aktuella som handledare, enligt Maria Weståker.

Den specialpedagogiska satsningen riktar sig till grundskolan, och enligt regeringen ska lärare i årskurs 7–9 prioriteras. Skolverket ska ta fram ett webbaserat utbildningsmaterial, som även de som inte kommer med i lyftet kan ta del av.

ur Lärarförbundets Magasin