Läs senare

Nya krav på specialpedagogik

01 apr 2011

Ny betygsskala, nya läroplaner och fler nationella prov. Förändringarna är många och slår igenom i flera skolformer. I det här numret har vi satt fokus på vad det nya betygssystemet och den nya betygsskalan kommer att innebära. En sak är säker. Det kommer att ställas högre krav på specialpedagogiken. Det menar bland andra Wern Palmius och Lennart Rådbrink på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
En förändring är att eleverna måste bli godkända i fler ämnen än tidigare för att nå behörighet till gymnasiet. Vilken erfararenhet har skolan av att till exempel göra en pedagogisk stödutredning i ämnet kemi?

Fia Andersson, lektor i specialpedagogik, talar om betygen i grundsärskolan. En oro är att lärandet inte riktas så att eleverna klarar minst betyget E. Något som kan resultera i att fler elever flyttas till träningsskolan.

I ett reportage från Malmö uttrycker lärare i särskolan oro för en snävare syn på kunskap med mer betyg och fler prov. De betonar att det kommer att krävas utökad dokumentation från lärarna.

I höst ska den nya gymnasieskolan öppna sina portar. Med den som modell ska också en ny gymnasiesärskola ta form. När Ewa Wallberg presenterade betänkandet tog hon upp att andelen elever i gymnasiesärskolan har fördubblats på senare år. Hon refererade också till Skolinspektionen, som nyligen visat flera kommuner skrivit in barn i särskolan på bristfälliga underlag. Gymnasiesärskolan ska bara vara för dem som tillhör den personkretsen, betonar Wallberg.

Totalt föreslås nio nationella program i gymnasiesärskolan. Hösten 2013 är det troliga startdatumet.

Att film är bäst på bio kan också lärare och elever i träningsskolan i Motala vittna om. Specialpedagogen Helena Andersson har tillsammans med Berith Thapper skrivit manus till ”Undergången”. Eleverna spelar sig själva, det vill säga en skolklass som råkar läsa en sägen om en hemlig underjordisk tunnel mellan Vättern och Ishavet.

ur Lärarförbundets Magasin