Läs senare

Nya råd i samklang med lagändringar

AktuelltNu har Skolverket publicerat nya allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

26 mar 2019
Kristina Dahlberg.

Vad är nytt i allmänna råden?

– Bakgrunden är ett regeringsuppdrag att inkludera hur urval ska göras till gymnasiesärskolans nationella program, säger Kristina Dahlberg, undervisningsråd på Skolverket. Nu finns det mer tydlighet kring hur man ska fördela platserna på de nationella programmen om det är många sökande. Det har kommit till som en ny del i slutet. Det ligger separat för det handlar egentligen inte om mottagande.

Är det några andra förändringar?

– När det gäller mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola innehåller de nya råden bara små justeringar till följd av olika lagändringar. Det handlar bland annat om extra anpassningar och att skolstart numera är redan i förskoleklassen.

Vilka vänder sig de allmänna råden till?

– Alla som hanterar mottagande och gör utredningar. Det är bra för många grupper att känna till hur mottagandet går till. Till exempel lärare som funderar kring om en elev har rätt till en annan skolform.

Vad hoppas ni att de nya råden ska leda till?

– Att det underlättar för alla att följa de regleringar som finns så att det blir så rättssäkert som möjligt. Det är ett viktigt myndighetsbeslut att utreda och besluta om ett mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.

Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program finns på skolverket.se

ur Lärarförbundets Magasin