Läs senare

”Nyanlända är en stor grupp hos oss”

Eva-Charlotta SkånbergEHT-möte, videokonferens och Friskispass. Häng med specialpedagogen Eva-Charlotta Skånberg under en arbetsdag.

04 dec 2018

Eva-Charlotta Skånberg
Ålder: 45 år.
Gör: Specialpedagog på specialskolan Birgittaskolan i Örebro. Styrelseledamot i riksavdelningen SPSM på Lärarförbundet.

07.30  Tar bilen till jobbet. Jag gillar att vara på plats i tid och förbereda mig inför dagen. Först blir det avstämning med min specialpedagogkollega Ida Karlsson, som jag delar rum med. Sedan hejar jag på de andra i teamet.
08.00  Möte i elevhälsoteamet, i vårt team ingår specialpedagoger, psykolog, kuratorer, skolsköterska och fysioterapeut. Vi går igenom vad vi vill lyfta med ledningen och fördelar uppgifter utifrån profession. På Birgittaskolan går 165 elever i årskurserna F–10. Alla elever har behov av att vara i en teckenspråkig miljö. Vi har också elever med ytterligare funktionsnedsättningar. Att anpassa miljön är en nödvändighet för vår elevgrupp.
10.00  Teamet träffar ledningen för EHT-möte som vi har en gång i veckan. Där fattar vi beslut som rör elever. Det kan handla om en enskild elev som är i behov av stöd eller om en hel klass. Vi har ett bra samarbete eftersom vi jobbar så nära varandra.
12.30 Efter lunch är det dags för möte med en vårdnadshavare tillsammans med habiliteringens hörsel- och dövverksamhet, Hdv, skolsköterskan och språk- och talpedagogen. Fråh Hdv deltar specialpedagog och logoped. Det är ett jättebra sätt att mötas på eftersom vi kan få en samsyn kring barnets vardag. Den här gången pratade vi mycket om språk.
14.00  Videokonferens med alla specialpedagoger inom SPSM:s åtta specialskolor, som vi har en gång i månaden. I dag handlade det om arbetet med stödprocessen, extra anpassningar och särskilt stöd. Nästa gång ska vi diskutera nyanlända elever, som är en stor grupp hos oss. Många av dem har aldrig gått i skolan, kanske hållits undangömda och inte har tillgång till ett språk som andra förstår. De är ofta väldigt motiverade och utvecklas på många plan när de lär sig teckenspråk.
15.00  Sammanstrålar med arbetskamraterna för en välbehövlig fikapaus under den intensiva dagen.
15.30  Tar itu med skrivarbete och har eftersnack med Ida Karlsson om hur dagen varit och hur vi ska gå vidare med våra uppdrag i elevhälsoteamet.
16.30  Arbetsdagen är slut. Träning har alltid varit en stor del av mitt liv, det är den bästa energiboosten. Det kan vara ett Friskispass, som här tillsammans med döttrarna Alva och Wilma, en springtur eller att vara hjälptränare för deras basketlag.

ur Lärarförbundets Magasin