Läs senare

Nystart eller omstart?

14 sep 2011

Är det nystart eller omstart vid skolstart? funderar jag på väg till min kollega på Storskolan.

Storskolan firade 100 år som skola för några år sedan. Jag tänker att det är snart femtio år sedan jag själv gick in här för första gången. Vi som gick på Småskolan fick varje dag promenera för att äta i Storskolans matsal.

Så ser jag mig själv som nyutbildad lärare på 70-talet då jag tog emot nybörjare Foto: Bibbie Frimanpå Storskolans trappa.

Slutligen ser jag en liten vitklädd Lucia springa över skolgården med kronan i handen och ett koppel tärnor, stjärngossar och tomtar i släptåg. Det är tidigt 90-tal och Luciafest i yngsta dotterns klass.

Det slår mig att jag har passerat Storskolan under tidsperioder i olika roller – som elev, lärare, kollega och förälder. Tänk alla de som passerat bara denna skola och blivit berörda av innehållet –positivt eller negativt. Tanken svindlar – vilka möjligheter och vilket ansvar det ligger i skolans uppdrag.

Storskolan står kvar men innehållet skiftar vid varje skolstart – omstart eller nystart?

Varje arbetsdag är att likna vid en omstart och kanske varje nytt läsår som en nystart. I begreppet omstart tycker jag att det ligger en möjlighet – en möjlighet att göra om det som inte blev så bra. Nystart, då tänker jag mig mera att det är något nytt som ska introduceras – något som ska göras på ett annat sätt.

Just i år är det alldeles extra mycket ”nystart” med ny skollag, ny läroplan, ny lärarutbildning och lärarlegitimation för att nämna några nyheter.

Den 18 maj satte jag en rosa knapp på min gröna jacka: – ”Allt börjar med en bra lärare”. De mest träffande slagord som Lärarförbundet presenterat. Det är precis det som allting handlar om vare sig det är omstart eller nystart. Allt börjar med en bra lärare.

ur Lärarförbundets Magasin