Läs senare

Nytt hot om vite för resursskola

Skolinspektionen hotar Helsingborgs kommun med ett vite på 1,5 miljoner kronor för sättet att organisera resursskolan.

25 maj 2016

Bara en vecka efter kammarrättens dom mot Linköpings kommun angående dess resursskolor kommer nu ett hot om vite mot en annan stor svensk kommun, Helsingborg. Där finns en kommunal resursskola som bara tar emot elever i behov av särskilt stöd.

– Vi vänder oss mot att man inrättar en skolenhet bara för dessa elever. Resursskolan i Helsingborg är en egen skolenhet med egen rektor och resursskolan blir elevernas hemskola, säger Helena Olivestam Torold, undervisningsråd på Skolinspektionen.

Enligt skollagen ska elever i första hand få stöd i sin ordinarie klass. Om inte detta är möjligt, kan rektor besluta att eleven ska gå i en särskild undervisningsgrupp. Denna grupp får vara placerad centralt i en kommun, framhåller Helena Olivestam Torold. Det viktiga, enligt Skolinspektionens lagtolkning, är att elevens hemskola behåller huvudansvaret för eleven.

– Det gäller att hela tiden fundera på samarbetet med ordinarie klass och behålla tanken att eleven ska komma tillbaka dit, säger Helena Olivestam Torold.

Så fungerar det inte i Helsingborg, enligt Skolinspektionen, och därför riskerar elevens placeringen på resursskolan att bli permanent. Myndigheten kräver att kommunen åtgärdar bristerna och hotar i annat fall med ett vite på 1,5 miljoner kronor.

Kammarrätten slog i domen mot Linköpings kommun fast att en kommun inte får bedriva egna resursskolor. Linköping har framhållit att det är orimligt att kommuner inte får ha resursskolor när fristående huvudmän får det. Kammarrätten menar dock – och Helena Olivestam Torold håller med – att en undantagsparagraf i lagen gör det möjligt för friskolor att vända sig till en specifik grupp elever.

Tidningen Specialpedagogik har varit i kontakt med skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg som inte vill ge en kommentar förrän den har analyserat Skolinspektionens beslut och bestämt om den ska överklaga.

ur Lärarförbundets Magasin