Läs senare

Ohälsa i elevhälsan

AKTUELLTINSPEKTION

13 Dec 2016

667

personer kommer att anställas inom elevhälsan på skolor runt om i Sverige med hjälp av det nya stats-bidraget för personalförstärkningar. Förutom speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens handlar det om skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer. Målet är att förebygga psykisk ohälsa bland unga, speciellt flickor, hbtq-personer och elever med funktionsvariationer.

Nära hälften av gymnasieskolorna och mer än var tredje grundskola får kritik av Skolinspektionen för brister i elevhälsan. Vanliga problem är att psykologer inte deltar i det förebyggande arbetet eftersom psykologtid endast köps invid behov. Mer än hälften av de skolor som brister i elevhälsoarbetet kritiseras också för arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar.

En elev som inte klarar skolan eller en elev som skolan inte klarat, än.

Rektor Jonas Hallberg, @hallbergs_tanke, på Twitter om att elevhälsan organiseras på olika vis beroende på vilken fråga du ställer.

ur Lärarförbundets Magasin