Läs senare

Ökade krav på tillgänglighet

Från årsskiftet klassas bristande tillgänglighet som
diskriminering. Skolor bör se över sin miljö för att undvika anmälningar, påpekar SPSM.

15 sep 2014

Bild: Thomas Fröhling.
Under flera år har funktionshinderrörelsen drivit frågan att bristande tillgänglighet ska kunna drivas som ett diskrimineringsärende. I juni antog riksdagen lagändringen, som kommer att gälla från 1 januari 2015.
Den nya lagstiftningen sätter press på skolor och förskolor, framhåller Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. ”Tillägget i diskrimineringslagen understryker att vi är skyldiga att erbjuda en förskola och skola där alla barn och elever, oavsett funktionsförmåga, får förutsättningar att delta, utvecklas och lära sig”, skriver SPSM i en debattartikel i Skånskan.

 

Det kommer alltså att bli möjligt att anmäla skolor till Diskrimineringsombudsmannen för bristande tillgänglighet. Det handlar inte bara om den fysiska miljön, utan även om elever som missgynnas på andra sätt på grund av sin funktionsnedsättning, enligt Greger Bååth, generaldirektör på spsm.

Som en hjälp att förbereda sig för den nya lagstiftningen har spsm tagit fram ett webbaserat värderingsverktyg där skolpersonal kan kartlägga skolans såväl fysiska som pedagogiska, sociala och kommunikativa tillgänglighet. Som alltid inom skolans värld kan man fråga sig vem som ska hinna göra detta.

– Alla skolor måste göra ett systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Om man kopplar tillgänglighetsverktyget till detta arbete kan man snarare spara tid, säger Greger Bååth.

ur Lärarförbundets Magasin