Läs senare

Olika perspektiv på jobbet

En bok värd att återkomma till, perfekt att ha handledning kring. Det skriver Veronica Ferm, som gillar fokuset på förhållningssätt.

16 okt 2016
Olika perspektiv på jobbet

Boken är inte en traditionell antologi. Den är skriven som ett gemensamt bidrag från författarna, vilket innebär att de alla bidrar med olika perspektiv utifrån skilda bakgrunder till samtliga kapitel. Författarna tar ett helhetsgrepp från förskola till gymnasieskola med fokus på förhållningssätt, där syftet är att belysa hur viktigt lärarens förhållningssätt och synsätt är för barns och elevers utveckling och lärande. De uppmanar oss att ta utgångspunkt i kollegiala samtal, där vi kan stötta och utmana varandra.

Det specialpedagogiska perspektivet i denna bok handlar om att utgå från resurser och möjligheter hos barn och elever samt i den pedagogiska miljön. Återkommande rubriker i texten är relationer, samspel och språkande. Boken förordar förebyggande arbete, att uppmärksamma vad som bär och inte bara vad som brister, vilket tydligt speglar det relationella perspektivet. Författarna menar att det inte bara finns ett enda pedagogiskt förhållningssätt som är bra för alla och riktar sökarljuset på lärandemiljön, alltså den sociala och pedagogiska miljön, där lärarnas synsätt och förhållningssätt spelar en central roll.

Att vara medveten om sitt eget sätt att tänka är en förutsättning för professionellt förhållningssätt, där det handlar om att man som pedagog känner sig själv, vågar och är beredd att reflektera över sitt förhållningssätt. Och det är vad specialpedagogik i professionellt lärarskap handlar om, att ständigt fundera, reflektera och utmana sig själv samt att kunna läsa av situationen och anpassa stödet utifrån kontexten. Detta har en avgörande betydelse för kvaliteten i mötet med barn och elever.

Det här är en bok värd att återkomma till, som även är optimal att ha kollegial handledning kring, vilket stadium man än arbetar med. Boken innehåller saker som jag direkt kommer att ta till mig och med mig i arbetet som specialpedagog. Innehållet tilltalar mig extra då förhållningssätt är ett begrepp som lägger fokus på pedagogerna och hur vi kan tillrättalägga miljön, i stället för att se problem hos barnet eller eleven. Det är en viktig bok, som samtidigt är så självklar, naturligtvis är det så här vi ska arbeta och tänka. Tänk om vi kunde ha en medveten närvaro och lyhördhet i alla möten med våra barn och elever, hur skulle förskolan och skolan se ut då? Så min uppmaning till er är att läsa, omfamna och använda denna bok!

Specialpedagogik i professionellt lärarskap

Barbro Bruce, Maria Rubin, Pia Thimgren och Roger Åkerman

Gleerups

ur Lärarförbundets Magasin