Läs senare

Om oss

Specialpedagogik riktar sig till lärare, speciallärare, specialpedagoger, lärare i särskolan samt rektorer och andra chefer inom förskola och skola.
Tidningen bevakar det specialpedagogiska området genom reportage, nyheter, forskningsartiklar och intervjuer.
Specialpedagogik ges ut av Lärarförbundet sedan 1991. Upplagan är 13 500 exemplar.
Läs mer om tidningens historia här.
Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram
@tidnspecped

Redaktion:
Gertrud Svensén
Chefredaktör och ansvarig utgivare
08-737 65 40

Per Bengtsson
Redaktionssekreterare
08-737 65 95

Björn Andersson
Reporter
08-737 67 30

Lisa Blohm
Reporter
08-737 65 82

Elisabeth Cervin
Reporter
08-737 68 40

Per Hagström
Reporter
08-737 66 79

 

Mejla redaktionen: specialpedagogik@lararforbundet.se
Enskilda medarbetare: fornamn.efternamn@lararforbundet.se

Annonsering och bilagor
Lisen Skeppstedt, annonsbokning
E-post: lisen.skeppstedt@swipnet.se

Telefon: 070-720 61 00

Marie Lingensjö, materialfrågor: annons@larartidningar.se

Telefon: 08-737 65 66

Besöksadress:
Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen, Stockholm

Postadress:
Box 12239
102 26 Stockholm

Prenumeration:
Medlemmar i Lärarförbundet: kontakt@lararforbundet.se eller 0770-33 03 03
Icke medlemmar: larartidningar@pressdata.se eller 08-799 63 98

ur Lärarförbundets Magasin