Läs senare

Öppna dörren innan modet sviker

02 sep 2016

Vi sitter två och två och turas om att skrika svordomar och könsord till varandra. Det är ungefär tio år sedan, i en ganska anonym kontorslokal vid Karlaplan i Stockholm. Jag går en utbildning för att bli volontär i Barnens hjälptelefon på Bris och just den här dagen tränar vi på att bemöta busringare.

Men under mina år på Bris var det såklart inte busringarna som gjorde starkast intryck. I stället var det samtalen med de unga som tappat livslusten och tron på vuxensamhället som dröjde sig kvar.

Jag har pratat med alldeles för många barn som inte fått den hjälp de behövde. Ibland viker skyddsnätet för att vi vuxna inte vågar se signalerna. Ibland handlar det om brist på tid och kunskap om hur vi kan hjälpa. Ibland faller det på att dörren till skolsköterskan eller kuratorn bara öppnas en gång i veckan – och då inte exakt den där stunden när nöden – eller modet – råkar vara som störst.

I dagarna kom en ny rapport från Bris som visar att psykisk ohälsa och dåligt mående var det vanligaste samtalsämnet i stödverksamheten förra året. Statistik från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visar att den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka. Då får inte dörren till elevhälsan vara stängd. Och ingen vuxen får stå handfallen när den får ett livsavgörande förtroende.

Jag vet att ni som läser denna tidning sliter för att finnas där för alla elever. Men ni behöver förstärkning. I höst drar flera viktiga satsningar i skolan igång, bland annat för att öka lärarnas specialpedagogiska kompetens och för fler anställda inom elevhälsan. Jag hoppas att det kommer att göra skillnad för dem som behöver det allra mest.

ur Lärarförbundets Magasin