Läs senare

Oro för fokus på nationella prov

AKTUELLTDe nationella proven ska få en tydligare roll. Specialpedagog Helena Wallberg anser att specialpedagogiken marginaliseras.

13 okt 2017

Debattens vågor har gått höga sedan regeringen presenterade lagförslaget om att nationella prov ska bli digitala och rättas externt. Resultaten ska särskilt beaktas vid betygsättning. Lärarförbundet befarar att proven kommer att styra betygen för mycket, medan gymnasieminister Anna Ekström (S) anser att förändringen i praktiken inte ger ökad tyngd åt proven.

Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare till böcker om bedömning är missnöjd med förslaget:
– Det har en snäv, avvikelsefokuserad inställning som jag tycker är oroande.

Enligt propositionen ska proven och de nationella bedömningsstöden användas för att bedöma elevernas kunskaper. Det är att börja i fel ände, enligt Helena Wallberg:
– Om elevhälsans förebyggande arbete fungerar, så ska man inte behöva använda
nationella prov som ett slags kartläggningsmaterial över vilka elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd. Med det här förslaget flyttas specialpedagogen och specialläraren in i ett åtgärdande hörn, säger hon.

Flera remissinstanser har uttryckt oro för elever med funktionsnedsättning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ser risken att dessa elever ”kommer till korta” om en annan än den undervisande lärare bedömer proven. Regeringen framhåller att det kommer att ingå expertis kring funktionsnedsättningar i det fortsatta arbetet med de nationella proven.

ur Lärarförbundets Magasin