Läs senare

Oscar drog en nitlott

14 okt 2016

”De satt på mig, en på benen, en på ryggen. Två vuxna män. Det kändes riktigt hemskt. Jag bara kämpade emot.”

Det har gått några dagar sedan Ekots granskning av ”fallet Oscar” sändes. Han var nio år då personalen på hans skola vid flera tillfällen höll fast honom mot golvet. Jag lyssnar på programmen om och om igen. Flera experter vittnar om hur farligt det är att hålla fast en person som är i stark affekt, på mage på det sätt som gjordes mot Oscar. I värsta fall kan det leda till döden.

Förutom det uppenbart horribla i att skolan utsätter elever för livsfara, är det en sak som slår mig med full kraft: Skollagen tillåter faktiskt såna här metoder. Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo säger i ett radioinslag att myndigheten ska pröva fall som Oscars mot två ställen i lagen: det som slår fast att ingen ska bli utsatt för kränkning, och det som säger att läraren har befogenheter att ta till åtgärder för att upprätthålla trygghet. Och i Oscars fall har man bedömt att det var rimligt att göra så här. Samma bedömning har myndigheten gjort i 35 av de 43 fall av fasthållning som Ekot har gått igenom.

För de här barnen är det hela ett enda stort lotteri. På en annan skola hade de inte behövt bli fasthållna. På den skola där Oscar går nu har personalen aldrig hållit fast honom – trots att han har blivit arg även där. De har kartlagt vilka situationer som är svåra för Oscar – till exempel tävlingar på idrotten – och sedan anpassat verksamheten efter hans behov.

Känns metoden igen? Ja, det är klassiskt specialpedagogiskt arbete. Ett sånt som ska finnas och fungera på alla skolor. Det står också i skollagen.

ur Lärarförbundets Magasin