Läs senare

Övergångsregler klubbade

Övergångsperioden för behörighet i särskolan förlängs till 2018, beslutade riksdagen idag.

06 nov 2013

Riksdagen har antagit regeringens förslag att förlänga övergångsperioden i särskolan till 1 juli 2018. Först då börjar behörighetsreglerna gälla i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna.

Dessutom klubbades förslaget igenom som gör det möjligt för regeringen att besluta om undantag från behörighetskraven för speciallärare och specialpedagoger som är anställda i särskolan och de andra nämnda verksamheterna. Enligt regeringens bedömning handlar det främst om dem som arbetar inom inriktningen träningsskola.

ur Lärarförbundets Magasin