Läs senare

Planer på specialpedagogiskt lyft

Regeringen vill att fler lärare ska få specialpedagogisk kompetens och överväger en fortbildningsinsats liknande läslyftet och mattelyftet.

13 mar 2015

Vid en debatt i riksdagen på fredagen berättade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att regeringen tittar på möjligheten att genomföra ett skolutvecklingsprogram kring särskilt stöd.

– Vi måste se till att fler lärare, som inte är utbildade speciallärare eller specialpedagoger, har specialpedagogisk kompetens och kompetens att möta elever med olika funktionsförutsättningar, sade han under debatten.

Han jämförde med de statliga satsningar som gjorts för att höja lärarnas kompetens i vissa ämnen.

– Vi ser möjligheter att bygga vidare på de lyckade fortbildningsinsatser som man har haft i ämneskompetens, till exempel läslyft och mattelyft, sade Gustav Fridolin.

ur Lärarförbundets Magasin