Läs senare

Planera lektionen som en designer skapar

AktuelltIndividuell anpassning av undervisning kan underlättas av en övergång från lektionsplanering till lektionsdesign, med fokusformgivning och delaktighet. Begreppet är myntat av specialpedagogen Helena Wallberg, i boken Lektionsdesign – en handbok.

27 maj 2019
Foto: Magnus Laupa

Undervisning som kan möta olikheter och samtidigt främja delaktighet – hur menar du att ”lektionsdesign” åstadkommer detta bättre än lektionsplanering?

– Begreppet lektionsplanering för lätt tankarna till en färdig produkt, ett lektionsupplägg som eleverna ska ta emot. Lektionsdesign sätter processen i centrum. En designer tänker i sitt skapande på färg, form och struktur. Jag kopplar samman detta med lärandet där processen och eleven är i främsta rummet. Som pedagog gör jag en mall för min undervisning där flera moment finns med. Lektionsdesign handlar om att kunna formge undervisningen så att den passar för fler.

Vilka är dessa moment?

– Jag talar om att sätta i gång lektionen, skapa nyfikenhet och engagemang, klargöra förväntningar, aktivera eleven och göra formativ bedömning. Vissa lärare har reagerat med ett “oj, hur ska du hinna med allt detta?”, men momenten flyter in i varandra, och någon sak tar bara en minut. Det tar betydligt längre tid att inte planera för ett visst moment. Lektionsdesign handlar om styrning av vad som sker i klassrummet.

HELENA WALLBERG

Ålder: 55 år.

Bor: I Stockholm.

Gör: Författare, föreläsare och pedagog.

Aktuell: Med boken Lektionsdesign – en handbok om differentierad och välplanerad undervisning.

Vad tror du en specialpedagog tar med sig från din bok?

– Själva perspektivet. Jag kan bli riktigt irriterad på alla de tips som i dag sköljs över läraren kring individuell anpassning för specifika elever. Det är ett kategoriskt sätt att se på undervisning. Enligt mig finns inga motsättningar i att kunna ha koll på en individuell elev och samtidigt göra undervisning som är anpassad för hela gruppen.

Vilket av bokens många tips och tricks för en differentierad undervisning har funkat bäst för dig?

– Bingobrickan, i vars rutor jag skriver in frågor som rör centrala begrepp inom skolämnet. Jag tror att det funkar för att eleverna får pröva sina tankar på varandra. Dessutom tydliggör den vilka förväntningar som ligger på eleven.

ur Lärarförbundets Magasin