Ingår i temat
Hållbar geografi
Läs senare

Plattor passar barnen

Läsplattors och surfplattors stora fördel är att de är så intuitiva jämfört med datorer, anser Sören Henriksen på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

02 apr 2012

Både barn och gamla lär sig mycket snabbt att hantera surfplattor och läsplattor, enligt Sören Henriksen på SPSM. Han har undersökt surfplattor och läsplattor som pedagogiska verktyg för personer med funktionsnedsättning. Den stora fördelen med läsplattor jämfört med surfplattor är att läsplattor inte tröttar ögonen för läsaren.
Han framhåller att surfplattorna har många fördelar jämfört med datorer för människor med funktionsnedsättningar. De har dessutom en del klara fördelar jämfört med läsplattorna.

Programmen för talsyntes fungerar smidigare på surfplattorna jämfört med läsplattorna. Dessutom är det en stor fördel för elever med läs- och skrivsvårigheter att läsa ljudböcker på en surfplatta, jämfört med en läsplatta, eftersom texten som läses upp markeras ord för ord. På läsplattan markeras bara den rad som läses upp.

– Jag tror att surfplattorna kommer att ta över marknaden och jag är rädd att läsplattorna på sikt kommer att fasas ut, säger Sören Henriksen.

En läsplatta är en digital bok där texten visas på en skärm med elektroniskt bläck. Elektroniskt bläck består av mycket små kulor som innehåller svart och vitt pigment.

Den största vinsten med en riktig läsplatta är att den inte pulserar som vanliga datorskärmar, vilket riskerar att trötta ögonen på läsaren. Texten kan snarast jämföras med tryckt boktext, med skillnaden att storleken kan ändras, liksom typsnitten.

Det finns också en hel del övriga fördelar med läsplattor och surfplattor för elever med funktionsnedsättning. För en person med kognitiv funktionsnedsättning är enkelheten en fördel, och att texten är befriad från ovidkommande intryck. När det gäller läsplattan finns få möjligheter att bli triggad att göra annat än att läsa, eftersom den sällan har några andra funktioner.

Elever med läs- och skrivsvårigheter har inte bara stöd av talsyntes utan också av att teckenstorleken kan anpassas, liksom typsnittet.

Personer med synproblematik har stöd av möjligheten till teckenförstoring och kan få tillgång till mycket litteratur som annars kan var svåråtkomlig. Nackdelen är att lcd-skärmen kan göra det tröttsamt att läsa längre texter på en surfplatta.

För elever med muskelsvaghet eller rörelsehinder är den stora vinsten att de kan bära med sig all studielitteratur och alltid ha den tillgänglig samt att de slipper hantera tunga böcker.

Specialpedagogiska skolmyndigheten gav i fjol ut Läsplattan som pedagogiskt verktyg för personer med funktionsnedsättning, skriven av Sören Henriksen och Åke Runnman. Den kan även laddas ned från hemsidan, www.spsm.se.

Alla artiklar i temat Hållbar geografi (7)

ur Lärarförbundets Magasin