Läs senare

Problematiska drag

ForskningBarn med beteendeproblem, såsom aggressivitet, i kombination med vissa problematiska personlighetsdrag löper större risk för utanförskap senare i livet.

27 jan 2017

Louise Frogner vid Örebro universitet, har i sin avhandling i psykologi studerat hur vissa personlighetsdrag förstärker risken att hamna i exempelvis kriminalitet eller drabbas av psykisk ohälsa. Hon har studerat förekomsten av empatibrist, flackt känsloliv, grandiositet, lögnaktigt beteende, impulsivitet och stort behov av stimulans och förändring. Enligt Louise Frogner löper de barn som har en kombination av alla nämnda personlighetsdrag störst risk för framtida problem.

ur Lärarförbundets Magasin