Ingår i temat
Vem platsar i teamet?
Läs senare

Projektledare Åsa Strömberg: ”Rollerna kompletterar varandra”

01 sep 2017
Som lärare upplevde Åsa Strömberg visst motstånd i kollegiet när arbetsterapeuter anställdes i elevhälsan på gymnasieskolan där hon jobbade.

Åsa Strömberg är elevhälsochef i Åtvidaberg och projektledare för Samma koll. Hon har sedan tidigare positiva erfarenheter från Linköping, där arbetsterapeuter finns i elevhälsoteamen sedan 2010.
– Jag brukar beskriva det så här: Lärare och specialpedagoger har ett uppdrag gentemot eleverna att ständigt befinna sig i rörelse. Man jobbar hela tiden mot kunskapsmålen med inställningen att det går att lära sig lite mer, bara vi tränar och anstränger oss. Det handlar om en långsiktig utveckling. Förutsättningen är en positiv inställning och tilltro till lärandet. Arbetsterapeuten gör
i stället en nulägesanalys där man identifierar svårigheter, och lägger upp strategier för att komma runt hindren. Sedan görs en analys för att se om strategierna var framgångsrika.

Kan du ge ett exempel?
– Ja, ta tidsuppfattning. Pedagogen jobbar med inställningen att vi ska lära oss klockan, och att det är möjligt för eleven att hantera tid och tidsuppfattning. Arbetsterapeuten konstaterar i stället att ”här finns en låg förmåga och svårighet att hantera klockan”. Då tittar man på strategier och hjälpmedel för den personen. Lärandet är inte det centrala utan graden av självständighet, delaktighet och att ta makt över livet. Det perspektivet kan samverka med det pedagogiska. Rör man sig mellan de två så upplever jag att man kan komma längre med eleven, säger Åsa Strömberg.

En del av arbetsterapeuternas uppgifter inom skolan liknar specialpedagogens: de hjälper elever med koncentrationssvårigheter att strukturera vardagen, förskriver hjälpmedel och anpassar miljön i klassrummen. Finns det en risk att uppdragen krockar?
– Till viss del finns en överlappning i kompetensområden. Men man har olika ingångar, vilket gör att man kompletterar varandra. Arbetsterapeutens drivkraft är att komma åt aktiviteten och funktionsförmågan och få energin att räcka hela skoldagen, medan specialpedagogen skapar förutsättningar för lärandet. Arbetsterapeuten har ett heldagsperspektiv och är snabbare på att ställa frågor kring sömn, morgonvanor och så vidare.

Du är själv lärare. Hur tror du att specialpedagoger och lärare reagerar när någon som inte är pedagog talar om för dem hur de ska arbeta med eleverna?
– När jag arbetade på en gymnasieskola i Linköping lyfte vi in arbetsterapeuter i elevhälsoteamen. Innan vi hittade formerna fanns en känsla av att ”vem är det här och vad kan den göra som inte jag kan?” Vi fick lägga mycket tid på att diskutera de här frågorna, men vi hittade en väg framåt där jag upplevde att läraren i klassrummet inte kände sig hotad eller tyckte att det var konstigt.

Vilken kompetens tillför arbetsterapeuten, som inte pedagogen har?
– Ett medicinskt kunnande kring kognition. Att bottna i en fysiologisk förklaring till varför energin inte räcker mer än till en viss punkt, varför koncentrationen brister och vad som händer i hjärnan när man inte klarar av att sitta still är något som skolan saknat. Det finns fortfarande en inställning hos pedagoger att ”om du bara anstränger dig lite till så klarar du det här” eller ”Skärp dig nu, jag såg att du kunde det här igår!”
– Arbetsterapeuten håller det medicinska perspektivet och ger konkret stöd kring vad man kan göra för att lärandet ska fungera. Det handlar ofta om bemötande och relativt små justeringar. Till exempel att läraren är tydlig och skriver upp instruktioner. Det blir en hjälp för alla – men för vissa är det en förutsättning. För andra kan placeringen i klassrummet vara avgörande, eller att de vet exakt vilken plats de ska sitta på i mat-salen. Sådant kan annars stjäla energi från lärandet.

Hur gör du som chef för att minska risken för konflikter och ”revirstrider”?
– För mig är det jätteviktigt att det här landar i en objektiv slutsats, att det inte bara är min magkänsla som säger att det är bra med arbetsterapeuter i elevhälsan. Vi kommer att ha en konsult som intervjuar alla i elevhälsoteamen om vad som händer när en ny profession kommer in och hur man ser på varandras uppdrag. Det måste förankras och utvärderas och vi har fört diskussioner med Linköpings universitet om att forskare kan följa projektet på något sätt.

Alla artiklar i temat Vem platsar i teamet? (7)

ur Lärarförbundets Magasin