Läs senare

Psyko­edukation

Begrepp i tidenFörklarat av Senada Reimer, kurator vid BUP i Farsta, Stockholm.

av Enikö Koch
26 mar 2019
26 mar 2019
Foto: Jeanette Andersson

Psykoedukation innebär att lära sig mer om sina svårigheter och diagnoser. Syftet är att genom information öka patientens kunskap och förståelse kring varför olika saker och situationer känns svåra, vilket gör det lättare att hantera dem.

– På BUP erbjuder vi ofta ett föredrag som patienter och anhöriga deltar i samtidigt, men det kan också vara att patienten, föräldrarna och behandlare träffas på egen hand. Den som håller i psykoedukation förklarar hur känslor, tankar och beteenden påverkar varandra och gör att patienten inte mår bra, säger Senada Reimer.

Hon tror att viljan att öka patienters medvetenhet kan ha funnits länge, men stigman och okunskap om psykisk ohälsa har gjort det svårt att tala öppet, eftersom svårigheterna kan ha varit en källa till skam och rädsla.

– Nu har det blivit lättare för patienten att söka hjälp och information. Kunskap om psykisk ohälsa har också ökat vilket i sin tur ökar mängden av information till patienten och dess anhöriga.

ur Lärarförbundets Magasin