Läs senare

Rapport: Få kommuner kartlägger frånvaro

Elevers frånvaro ökar för varje årskurs och är som störst i nian. Många missar i genomsnitt en hel skoldag per vecka.

14 okt 2016

I en ny undersökning från organisationen Prestationsprinsen har 487 skolledare och 186 kommuner svarat på frågor om anmäld och oanmäld frånvaro i mellan- och högstadiet. Tidigare har endast oanmäld frånvaro undersökts av Skolverket och Skolinspektionen.

– Det spelar ingen roll varför man varit borta. All omfattande frånvaro måste uppmärksammas och hanteras eftersom den får stora konsekvenser oavsett orsak, kommenterar rapportförfattaren Aggie Öhman resultaten i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att hälften av kommunerna inte alls samlar in statistik på frånvaro i de kommunala skolorna, och endast tolv procent av kommunerna för statistik över närvaron i fristående skolor.

Malin Gren Landell är regeringens särskilda utredare av problematisk frånvaro och presenterar sin egen utredning i slutet av oktober. Hon är inte förvånad över resultatet i Prestations-prinsens under-sökning. En orsak till att många huvudmän inte kommer till rätta med problemen är att det inte finns några riktlinjer, menar hon.

– Frånvaro är inte accepterad i skolan och det gör att vi inte kan sätta gränser för hur mycket man får vara frånvarande. Vi måste börja prata om frånvaron tidigt för att inte riskera att elever hamnar i långvarig frånvaro, säger hon i en intervju med Sveriges Radio.

Malin Gren Landell poängterar att omfattande anmäld frånvaro ofta övergår till oanmäld frånvaro över tid. Bättre kartläggning – både på individnivå och skolnivå – ser hon som avgörande för att huvudmännen ska kunna sätta in rätt åtgärder för att främja närvaron. Något som är viktigt för elevernas framtid.

– Närvaro är grunden till att få ett slutbetyg, komma vidare i livet och förverkliga sina drömmar. Stor frånvaro kan leda till arbetslöshet, utanförskap och psykisk ohälsa senare i livet, säger Malin Gren Landell.

ur Lärarförbundets Magasin