Läs senare

Rätt utbildning krävs för att lära ut takk

DebattDet är stor skillnad på att lära ut teckenspråk och takk, skriver Åsa Rosqvist och Jessika Forsberg.

Takk – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – är i dag en väl ansedd och förhållandevis enkel metod som blir allt vanligare, framför allt inom förskola och skola. Något som dock oroar oss som takk-utbildare är att vi möter många utbildare utan relevant kunskap.

Förutom själva teckenkunskapen anser vi att den som utbildar i takk måste ha kunskap om språklig och kommunikativ utveckling. Till detta ska läggas kunskap om språkstörning och avvikande språkutveckling.

Allt fler utbildare som kan teckenspråk menar att de även kan utbilda i takk. Men eftersom det är stor skillnad på att lära ut teckenspråk och takk, måste vi vara noga med vilka takk-utbildare vi rekommenderar.

Vetskapen om att föräldrar och personal får felaktig utbildning och information när de möter utbildare som inte har rätt kompetens bekymrar oss. När vi tittar runt på nätet hittar vi också en del direkt felaktiga faktauppgifter hos vissa utbildare.

Vi har genom åren mött många som fått lära sig tecken utan tillgång till rätt metodik. Många av dem har gett upp på vägen. Detta måste det bli ändring på! Först med rätt utbildning kan man använda sina teckenkunskaper på rätt sätt.

Vi anser att kunskapen om takk måste bli större. För att fler ska lära sig takk måste vi värna om, och inte urholka, metoden. Det gör vi bland annat genom att rekommendera utbildare som använder rätt metodik samt har relevant utbildning och kunskap.

För att uppnå detta föreslår vi:

  • Att det avsätts tid och pengar så att förskollärare, lärare och assistenter får en gedigen utbildning i takk.
  • Att vi tillsammans ser till att enbart rekommendera takk-utbildare med den kunskap och utbildning som krävs .
  • Att föräldrar som behöver får rätt takk-utbildning av personal med relevant kompetens.

ur Lärarförbundets Magasin