Läs senare

Regeringen behåller specialpedagogerna

Specialpedagogutbildningen får vara kvar. Det beskedet lämnar regeringen i dag.

29 apr 2013

– Regeringen avser inte att göra några förändringar vad gäller specialpedagogexamen, säger departementsrådet Eva Durhán på utbildningsdepartementet till Tidningen Specialpedagogik.

Regeringen förkastar därmed Högskoleverkets förslag att lägga ned utbildningen.

I slutet av 2011 gav regeringen Högskoleverket i uppdrag att utreda om specialpedagogexamen behöver finnas kvar med hänvisning till att speciallärarutbildningen återinfördes 2008. Precis som regeringen tidigare hade uttalat konstaterade Högskoleverket att de båda utbildningarna överlappade varandra i hög grad. Högskoleverket föreslog därför att endast speciallärarutbildningen skulle få finnas kvar och att ”specialpedagogiskt arbete” skulle bli en inriktning på speciallärarprogrammet. Men regeringen nobbar alltså förslaget.

– Vi ser inte att det finns anledning att göra förändringar eftersom båda utbildningarna är eftersökta och har olika inriktningar. Vi ser också ett väldigt stort behov av att få ut specialpedagoger och speciallärare. Då är det bra att vi har två utbildningar, säger Eva Durhán.

Kan man tolka det som att regeringen gör en kovändning?

– Jag tycker inte att man kan säga att det är en kovändning, utan snarare att man ser att behovet av specialpedagoger och speciallärare är stort. Det allra viktigaste just nu är att få ut kompetensen på skolorna och inte skapa oro i leden, säger Eva Durhán.

ur Lärarförbundets Magasin