Läs senare

Regeringen inför fler specialiseringar för speciallärare

Speciallärarutbildningen ska kompletteras med fyra nya inriktningar. Högskolorna befarar dock att det blir svårt både att rekrytera lärarutbildare och studenter.

03 mar 2011

Regeringen beslutade på torsdagen att införa fyra nya inriktningar på speciallärarutbildning. Det handlar om arbete med barn med hörselskada eller dövhet, synskada, grav språkstörning och utvecklingsstörning.

— Syftet är att lärarna på ett bättre sätt ska kunna svara på elevernas behov, säger Elin Boberg, pressekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund.

I dag finns två inriktningar inom speciallärarutbildningen: matematikutveckling samt språk-, läs- och skrivutveckling.

De nio lärosäten som i dag har speciallärarutbildning blir aktuella för de nya kurserna. Regeringen har avsatt pengar för att inriktningarna ska kunna erbjudas redan till hösten 2011.

Torvald Wictorsson är utbildningsledare vid Umeå School of Education. Han tror att det blir svårt för högskolorna att komma igång så snart.

— Vi måste göra en kartläggning av kompetensen för att se vad som behöver kompletteras. Det gäller för samtliga lärosäten. Det var länge sedan det bedrevs utbildning inom de här områdena och jag befarar att en stor del av kompetensen har gått i pension, säger han.

Torvald Wictorsson räknar inte med att något av de nio lärosätena kommer att kunna erbjuda samtliga inriktningar. En eller högst två inriktningar tror han är mer rimligt. Det beror både på tillgång till kompetens inom lärarutbildningarna och på möjligheten att rekrytera studenter.

— Vi för diskussioner mellan lärosätena om att samverka på riksplanet. Den stora frågan är hur utbildningarna blir kvalitetssäkra och då är det viktigt att vi har långsiktiga perspektiv.

Enligt Elin Boberg är även regeringen medveten om att varken lärar- eller elevunderlaget är tillräckligt stort för att alla lärosäten ska kunna erbjuda alla inriktningar.

ur Lärarförbundets Magasin