Läs senare

Regeringen satsar på fler speciallärare

Nästa år satsar regeringen 200 miljoner kronor på ökat specialpedagogiskt stöd under de första skolåren, enligt budgetpropositionen. Dessutom byggs utbildningen ut kraftigt.

23 okt 2014

Regeringens satsning på ett stärkt specialpedagogiskt stöd riktas främst till förskoleklass och årskurs 1-3. Stöd tidigt i skolan prioriteras, men äldre elever kan också få del av den ökade potten, skriver regeringen. Nästa år avsätts 200 miljoner kronor. Med början 2016 avsätts 500 miljoner extra per år till det specialpedagogiska stödet.

Regeringen vill att kommunerna ska anställa fler lärare som också har specialpedagogisk kompetens och att andelen behöriga speciallärare och specialpedagoger ska öka. Vidareutbildning ska göras mer attraktiv, men hur det ska gå till sägs inte i dagsläget.

För att råda bot på bristen på speciallärare byggs utbildningen till speciallärare och specialpedagoger ut – med 150 nya platser nästa år och 450 platser årligen från 2016. Lärosäten med hög kvalitet i utbildning får dela på de nya platserna. Förra regeringen föreslog 100 nya platser från och med 2015.

I valrörelsen lovade den nytillträdda regeringen mindre klasser och mer tid för undervisning. Drygt en miljard avsätts 2015 för att kommunerna ska kunna anställa fler lärare, speciallärare, modersmållärare och fritidshemspersonal. Också här är det förskoleklassen och årskurs 1-3 som pengarna riktas till. Från 2016 avsätts två miljarder per år.

ur Lärarförbundets Magasin