Läs senare

Riskgrupp som glöms bort

01 sep 2017
SÄRSKILT BEGÅVADE ELEVER
— pedagogens utmaning och möjlighet
Mona Liljedahl
Gothia fortbildning

”Äntligen slutar den här skoldagen, så att jag kan gå hem och lära mig något.” Så lyder ett citat från en elev som återges i den här boken.

Fem procent av eleverna i Sverige beräknas vara särskilt begåvade, de lär sig snabbare och mer på djupet än jämnåriga. Totalt skiljer sig tre till fem elever i varje klass så mycket från normen när det gäller begåvning att de är i behov av extra stöd och stimulans. Men eftersom det inte upptäcks eller tas till vara av skolan växer ofta vantrivsel och utanförskap. Resultatet kan bli en hemmasittare. En elev som inte får undervisning på rätt nivå riskerar inlärningssvårigheter, kunskapsluckor och dålig hälsa. Understimulans och uttråkning leder också ofta till ett utåtagerande beteende. Tvärtemot vad man kan tro, är deras resultat och prestationer låga i skolan.

Gymnasieläraren och specialpedagogen Mona Liljedahl föreläser om den här elevgruppen och har även skrivit Skolverkets handledningsmaterial. Den här boken beskriver hur man kan identifiera särbegåvning. Humor, hög moral, överkänslighet och ett väl utvecklat sinne för konst är några kännetecken, menar författaren. Hon presenterar en pedagogisk metod, som bygger på acceleration, berikning och coachning (ABC).

ur Lärarförbundets Magasin