Ingår i temat
Digitalt stöd
Läs senare

Robotarna rullar in

DIGITALT STÖDI flera kommuner testas nu humanoida – människoliknande – robotar i skolan. De kan stödja språkutvecklingen hos barn med autism, enligt forskare.

30 jan 2019
Eva Svensson har studerat hur en rullande robot kan öka tillgängligheten i klassrummet. Foto: Double Robotics

Det pågår flera forskningsprojekt i Sverige och andra länder om robotar som stöd i terapi och språkutveckling för barn med autism. En studie från Ryerson University, USA, pekar på att de barnen visar större intresse för att kommunicera med humanoida robotar. Forskarna tror att robotens förutsägbarhet, stillsamhet och orörliga mimik kan upplevas som mindre krävande än mänsklig kommunikation, berättar Neuroscience News.

En annan typ av robot som används i special­pedagogiken är telepresence-roboten Double. Den fungerar som en fjärrstyrd surfplatta som kan åka runt i klassrummet och ge en elev som inte är på plats möjlighet att delta i undervisningen med en videosamtalsapp. Eva Svensson, lärare och licentiand i Helsingborgs kommun, har undersökt hur den fungerar och sett både för- och nackdelar. En självklar fördel är att eleven kan hänga med i skolarbetet trots fysiska hinder att närvara. Men det gäller att läraren anpassar undervisningen.
– Det är lätt att eleven med robot som stöd glöms bort av dem som är på plats i klassrummet och det kan vara svårt att se och höra allt som sägs på distans via skärmen, säger hon.

Malmö, Göteborg, Norrköping och Stockholm är några av de kommuner som testar humanoida robotar med namn som Nao och Furhat. På vissa skolor studeras användningen av forskare.

Men tekniken är fortfarande under utveckling och användningen i specialpedagogiken blir något av ett experiment. Det är inte alltid de humanoida robotarna fungerar som det är tänkt. På Resursskolan i Hägersten fick man avbryta sitt projekt med roboten Furhat.
– Till en början hade vi mycket glädje av den i undervisningen, men efter hand blev buggarna fler och fler, säger rektor Lisa Norming.

Alla artiklar i temat Digitalt stöd (8)

ur Lärarförbundets Magasin