Läs senare

Rörelse hjälp vid adhd

Elever utan adhd presterar sämre när de rör sig. För elever med adhd fungerar det tvärtom.

21 okt 2015

Bild: Joanna Hellgren.Elever med adhd har ofta svårt att sitta stilla. Men den ständiga rörelsen fyller ett syfte och kan hjälpa eleverna att prestera. Det visar en studie från University of Central Florida som publicerats i Journal of Abnormal Child Psychology.Forskarna lät elever genomföra kognitiva övningar utformade för att mäta arbetsminne. En majoritet av eleverna med adhd presterade bättre om de rörde sig mycket samtidigt som de gjorde övningarna. Eleverna utan adhd presterade tvärtom sämre vid mycket rörelse.

Studien bekräftar kunskap som redan finns i skolorna, menar Erik Rova, skolpsykolog och utbildare i Umeå.

– Jag har till exempel hört specialpedagoger berätta om hur elever lärt sig gångertabellen samtidigt som de spelat pingis, säger han.

Forskarna bakom den amerikanska studien menar att många elever med adhd skulle arbeta bättre i klassrummet, i provsituationer och med läxorna om de samtidigt fick använda aktivitetsbollar eller sitta på motionscyklar.

Den amerikanska studien omfattade 52 pojkar i åldrarna 8–12 år, varav 29 med adhd.

ur Lärarförbundets Magasin