Ingår i temat
Bedömning för alla
Läs senare

Rykten bland elever ökar pressen

22 okt 2015

Gunnar Sjöberg är universitetslektor vid Umeå universitet och har tillsammans med några kollegor följt de treor som gjorde nationella proven för första gången. Proven har ett högt symbolvärde för eleverna eftersom de görs samtidigt över hela landet. Hur tydligt lärarna än berättade att proven skulle visa vad eleven kunde och vad de behövde träna mer på, så florerade helt andra rykten på skolgården. ”Warstories”, som Gunnar Sjöberg benämner dem.

– Eleverna drog stora växlar på proven.

Vi träffade nioåringar som sa att det här är jätteviktigt för min framtid, eller att de som inte klarar proven får gå om. De förstår att nationella proven är något speciellt, som väger tyngre än andra prov, säger han.

Elevernas tid med speciallärare försvann under provperioderna, noterade forskarna. Det behövdes många vuxna som kunde förklara texter, läsa frågorna och uppmuntra elever som tyckte att proven var jobbiga.

För några elever är nationellt prov ett trauma som behöver bearbetas, menar han. Han såg elever som grät tyst och de som blev arga och rev sönder provet.

– Vi såg en risk att proven sätter djupa spår och riskerar att bli ytterligare ett misslyckande, säger Gunnar Sjöberg.

ur Lärarförbundets Magasin