Läs senare

Så här ser min önskelista ut

av Gertrud Svensén
05 dec 2017
05 dec 2017

När jag skriver det här har den första snön precis lagt sig i ett tunt täcke över Stockholm. Året går mot sitt slut – ett år som i Specialpedagogik har handlat om nyanlända, handledning, lågaffektivt bemötande, stadieövergångar, och mycket annat.

Inför skolåret 2018 är det några saker jag särskilt mycket skulle vilja att vi kunde rapportera om. Så här ser min önskelista ut:
• Amnesti för ensamkommande från Afghanistan. Att skicka ut unga människor till ett land där deras säkerhet och framtid är hotad är omänskligt och ovärdigt. Den nya gymnasielagen från juni, som innebär att elever måste visa att de deltar aktivt i utbildningen, gör dessutom att lärare dras in i asylprocessen.
• Fasthållning blir olagligt. Att Skolinspektionen backade på några av sina tidigare beslut och konstaterade att den fasthållning som skett var kränkande, är ett första steg. Att Oscar, pojken som lades ner och hölls fast mot golvet, nu har fått skadestånd är ett andra. Nu måste nästa steg tas – ett uttryckligt förbud mot fasthållning.
• Skollagens femte kapitel skrivs om. De di­sciplinära åtgärder som listas där, som kvarsittning och utvisning, fungerar kanske på elever som har impulskontroll och en fungerande skolgång i stort. Men för de elever som inte har förutsättningar att uppföra sig rätt – för dem blir åtgärderna inget annat än ett verkningslöst straff.
• Speciallärare och specialpedagoger blir obligatoriska yrkeskategorier i elevhälsan. Dagens skrivning, om specialpedagogisk kompetens, är alldeles för luddig. Låt proffsen få den plats de självklart förtjänar!

Hur ser din önskelista ut? Mejla mig gärna dina tankar och åsikter. Väl mött igen på det nya året!

ur Lärarförbundets Magasin