Läs senare

Så kan lärarna stötta eleverna språkligt

Specialpedagog Margot Christiansen läser en ny reportagebok med behållning. Framför allt intresserar hon sig för ett avsnitt om läs- och skrivsvårigheter.

04 Nov 2014

I Se språket i ämnet (Lärarförlaget) har författarna utgått från det avsnitt i Lgr 11 som betonar att lärare behöver arbeta språkutvecklande i alla ämnen så att fler elever når målen. Dessa ord har blivit till handling och exemplen visar hur även ämneslärare kan stötta eleverna språkligt.

Lena Vestlin, redaktör för boken, skriver i förordet:

”Att förändra arbetssätt och förhållningssätt kräver kompetensutveckling och är inte gjort i en handvändning. Men många skolor och lärare som satsat på en förändring, har sett ökad måluppfyllelse. Det gäller även elever med svenska som modersmål. Och när alla elever hänger med minskar stöket.”

Det håller jag med om – fullt ut.

I boken delar lärare, skolledare, forskare och experter med sig av sin kunskap och erfarenhet. Det handlar inte om att göra ämneslärare till språklärare. Det handlar om att nya förhållningssätt och att en språklig medvetenhet har gett goda resultat, både för flerspråkiga elever och för elever med svenska som modersmål.

 

Anna Kaya, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, skriver att det är ohållbart att vi har en skola där socioekonomisk bakgrund har så stor betydelse för elevers skolframgång. Hon menar att vi som arbetar i skolan har möjlighet att jämna ut skillnader som beror på språklig och social kultur. Hon framhåller en framgångsrik metod som brukar kallas ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Där arbetar lärare med språket i alla ämnen, vilket anses nödvändigt för att flerspråkiga elever ska lyckas i skolan.

Maaike Hajer, professor i språkdidaktik, menar att ämneslärare för snabbt kräver att eleverna ska lära sig nya ämnesbegrepp och det gör att inlärningen blir ytlig och eleverna förstår inte sammanhanget. Ett annat misstag är att man mest fokuserar på enstaka ämnesbegrepp och glömmer att lyfta fram hur man uttrycker sig för att förklara samband och processer.

Personligen fastnade jag för avsnittet som är skrivet av speciallärarutbildaren Ing-Marie Sandberg: ”Kan en knöpifikadil avslöja dyslexi?”

Rubriken är häftig, men framför allt följs den av en text som handlar om hur vi kan diagnosticera dyslexi hos flerspråkiga personer, vilket intresserar mig som specialpedagog.

Detta är en bok med många goda exempel som med behållning kan läsas av speciallärare, specialpedagoger, ämneslärare, skolledare och lärarstudenter. Exemplen kommer från undervisning i högstadiet och gymnasiet, men förhållningssätten är lika relevanta för andra årskurser och skolformer. Läs boken och låt dig inspireras!

ur Lärarförbundets Magasin