Läs senare

Samtal som stärker

RECENSIONHur ska man säkerställa att ny kunskap når fler i arbetsgruppen? Strukturerade samtal kring frågeställningar som är aktuella här och nu kan stärka det kollegiala lärandet, menar Elisabeth Åsén Nordström. Hennes nya bok är också ett bra stöd i det dagliga arbetet som specialpedagog och speciallärare, tycker vår recensent.

04 sep 2018
Kollegialt lärande genom pedagogisk
handledning och lärande samtal
Elisabeth Åsén Nordström
Liber

Den individuella fortbildningen är svår att motivera, hävdar författaren, då ny kunskap ofta stannar hos den enskilda pedagogen. Detta är något vi alla säkert känner igen från våra skolor. Genom olika typer av samtalsformer kan vi dela med oss av vår kunskap och reflektera kring professionen och dilemman som vi hamnar i.

Författaren skriver kort och koncist och boken är lättillgänglig både till omfång och till innehåll. Det är lätt att hänga med i de teoretiska bitarna som till exempel handlar om olika sätt att lyssna och olika nivåer av reflektion. Extra intressant är det att läsa de många handledarporträtten och fundera över vem jag kan identifiera mig med och hur jag kan förändra mitt sätt att leda samtal.
Även om boken handlar om en viss typ av samtal som är förberedda så kan jag använda en hel del till att reflektera även kring andra typer av samtal. Samtalet är ett viktigt verktyg i mitt yrke och därför är det en bok som stannar kvar och som jag kommer att återkomma till för att stärka min egen roll som samtalsledare i både pedagogisk handledning och andra samtal som jag dagligen deltar i.

ur Lärarförbundets Magasin