Samverkan mellan kunskaper och förmågor

Petri Partanen har skrivit en insiktsfull och inspirerande bok om hur kunskapskrav hänger ihop med utvecklingen av elevernas förmågor.