Ingår i temat
Hållbar geografi
Läs senare

Särskolan halkar efter

02 apr 2012

Foto: Elin AntonssonI början av 1990-talet låg särskolan i framkant vad gällde informations- och kommunikationsteknik, ikt, i undervisningen. Nu har grundskolan gått om särskolan, enligt Peter Karlsudd, docent i pedagogik vid Linnéuniversitet. När han hörde talas om en kommun som exkluderar just särskolan från sin ikt-satsning, blev han upprörd.

– Det är en mycket konstig prioritering. Särskolans elever är de som bäst behöver ikt och som kan få ut väldigt mycket av den, säger han.

Peter Karlsudd är doktor i både pedagogik och industriell ekonomi och organisation, och han har specialiserat sig på inkluderande pedagogik. Han driver nu pilotstudien Nu är det väl särskolans tur! IKT för ett inkluderat lärande, där tio lärare i särskolan har fått möjlighet att använda surfplattor i undervisningen.

– Jag är väldigt imponerad av kraften i de här plattorna. De har verkligen en hög relevans med koppling till elevers lärande och utveckling inom särskolan. Det här är en mindre revolution, säger han.

Peter Karlsudd menar att de digitala verktygen är bra för elever i allmänhet, men för elever i särskolan i synnerhet eftersom de behöver fler vägar till lärande. Surfplattornas främsta förtjänst är att de ger särskoleeleverna fler möjligheter att kommunicera. Eleverna kan filma, fotografera, ringa, mejla, skypa och föra dagbok med ett verktyg.

– Lärandet i särskolan och träningsskolan handlar mycket om just social kommunikation och om att hantera sin vardag. Eleverna ges möjlighet att kommunicera med sina anhöriga, exempelvis genom att ta bilder från korttidsboendet och skicka hem.

Att planera och dokumentera är viktigt för eleverna i särskolan. Även här erbjuder surfplattorna bra möjligheter, anser Peter Karlsudd. Man kan visa i bilder vad som ska ske under en dag och använda tidslinjer som förbättrar barnens tidsuppfattning.

En annan anledning till att använda digitala verktyg i särskolan är att barnen redan använder dator hemma. Skolan behöver då bidra med kunskap om bra program och om vilka risker som finns på nätet.

Finns det en risk att surfplattan inbjuder till för mycket lek?

– Lek är också lärande. Visst kan det här vara ett nyhetens behag och visst kan elever fastna i stereotypa vanor, men det kan de också göra med en penna. Det är självklart pedagogens ansvar att de här verktygen används på ett utmanande sätt i undervisningen. Men vi ska inte underskatta elevernas vilja och omdöme.

Alla artiklar i temat Hållbar geografi (7)

ur Lärarförbundets Magasin