Läs senare

Skolans fysiska former – ett uppdrag utan slut

RecensionFrån huvudman och rektor till lärare och vaktmästare – den fysiska lärmiljön är ett arbete för hela skolan.

12 sep 2019

Fysisk Lärmiljö – optimera för trygghet, ­arbetsro och lärande

Malin Valsö, Frida Malmgren

Studentlitteratur

Från huvudman och rektor till lärare och vaktmästare – den fysiska lärmiljön är ett arbete för hela skolan.

De flesta av oss kommer aldrig att få vara med och planera en helt ny skola från start, utan får göra det bästa av den fysiska lärmiljö vi befinner oss i. Den här boken ger många praktiska tips på vad man ska tänka på för att skapa en god miljö som passar alla elever. Och skulle du få vara med och tycka till om ett nybygge så passar boken för det också.

Dess första del är en forskningsöversikt som låter oss följa svensk skolas utveckling genom arkitektur och läroplaner som kommit och gått. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Här och var bryts texten av med frågor som manar till reflektion kring hur den fysiska miljön ser ut och kan uppfattas.

Del två består av checklistor för att skapa en god fysisk lärmiljö utifrån olika parametrar: Handlar det om yngre eller äldre elever? Bygga nytt eller bygga om? Förbereda en enskild lektion eller ett klassrum inför läsårsstart? Eller är det utemiljön eller matsalen ni behöver arbeta med?

Den fysiska lärmiljön är ett uppdrag för hela skolan, från huvudman och rektor till vaktmästare och lärare, vilket illustreras med tydliga symboler vid de olika uppgifterna i boken. En användbar vägledning genom ett arbete som aldrig tar slut.

ur Lärarförbundets Magasin