Läs senare

”Skolkommissionen missar viktigt perspektiv”

AKTUELLTElever med funktionsnedsättning är bortglömda i Skolkommissionens förslag, enligt SPSM. – Väldigt illa, säger generaldirektör Fredrik Malmberg.

13 okt 2017
Fredrik Malmberg ser brister i Skolkommissionens förslag. Foto: Anders G Warne

Skolkommissionens nästintill 500-sidiga slutbetänkande har varit ute på remiss. Dess analys av svensk skola är visserligen ”ganska träffsäker”, anser Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg, men när det kommer till förslagen ser han en stor brist.

– Kommissionen har inte gjort någon analys alls av hur förslagen påverkar barn med funktionsnedsättning. Det är ett helt bortglömt perspektiv och det är väldigt illa, säger han.

Skolkommissionen lyfter fram behovet av tidiga, generella, specialpedagogiska insatser och ifrågasätter i det sammanhanget om det är nödvändigt att behålla SPSM:S regionala organisation för rådgivning kring elever med funktionsnedsättning. SPSM ser en risk att grupper ställs emot varandra: att det bredare stödet kommer att ta resurser från elever med mer specifika behov. ”Elever med funktionsnedsättning är inte detsamma som elever i behov av stöd”, poängterar SPSM i sitt remissvar.

Myndigheten framhåller också att det skulle behövas statistik, alltså resultatuppföljning, över hur elever med funktionsnedsättningar klarar skolan. Utan sådan kunskap är det svårt att rikta insatserna, framhåller Fredrik Malmberg.
– När vi själva på spsm har gjort nedslag om hur stödet ser ut kring barn med hörselnedsättning, har vi sett stora brister. Vi behöver mer av den typen av uppföljningar, säger han.

SPSM får medhåll i sin grundkritik av Lika unika, en federation av sex förbund inom funktionshinderrörelsen. Skolkommissionens betänkande är ett ”svart hål” vad gäller villkoren för elever med funktionsnedsättning, kommenterar organisationen.

ur Lärarförbundets Magasin