Läs senare

”Skönlitteratur passar för att förmedla känslor”

AKTUELLTKristina Collén har jobbat många år som kurator inom elevhälsa och habilitering. Nu vill hon förbättra skolvardagen för flickor med adhd och autism med hjälp av skönlitteratur.

04 dec 2018
Kristina Collén Foto: Per Knutsson

Du har skrivit boken Alma och papegojmysteriet, om 10-åriga Alma som har både autism och adhd. Varför?
– Jag vill ge ett inifrånperspektiv och ett barnperspektiv. Det är en sak att stå och föreläsa om perception – men en helt annan att beskriva hur miljöer blir för en person som Alma. Jag har samarbetat med flickor som har berättat hur det kan kännas i olika situationer. Till exempel: ”Om det blir för höga ljud känns det som att må illa. Fast i huvudet.” Den skönlitterära formen passar bra för att förmedla en känslomässig upplevelse.

Kristina Collén

Ålder: 56 år.
Bor: I Örebro.
Gör: Universitetsadjunkt, socionom och författare.
Aktuell: Med barnboken Alma och papegojmysteriet (Idus förlag) och Alma-modellen – utbildningsprogram för skolor, kopplat till boken.

Varför vänder du dig just till flickor?
– De här tjejerna har ju så många styrkor. De är kluriga och har energi för många detaljer – bara för att nämna några. Jag vill vända på perspektivet och fokusera på det positiva. Sedan har de så klart svårigheter också och dem behöver vi undanröja.

Vad är skillnaden på flickor och pojkar när det kommer till adhd och autism?
– Tjejer är ofta tystare och skolan kanske inte ser svårigheterna på samma sätt som hos killar. Utbrotten kommer kanske hemma
i stället och då blir det problem med samsynen mellan skolan och föräldrar. Insatser i skolan bygger ofta på killars problematik.

Du håller också på att utveckla ett utbildningsprogram för skolor – ­Alma-modellen. Vad går den ut på?
– Det handlar om att förmedla kunskap genom föreläsningar och workshops, med utgångspunkt i min bok om Alma. Jag kommer att utveckla modellen tillsammans med en skola i Kumla, där all personal läser boken och kommer att ha den som högläsningsbok i alla klasser. Jag har en styrgrupp på skolan bestående av en specialpedagog, rektor och representanter från elevhälsan, som hjälper till att forma och utvärdera arbetssättet.

Vad ska ni jobba med mer konkret?
– Vi kommer att lyfta fram elevers olikheter på ett bra sätt, vilket behövs i skolor där eleverna har olika bakgrunder. I en så kallad ”kreativ verkstad” är tanken att vi ska utveckla insatser i miljön som underlättar för de här eleverna. Det kan handla om hur man organiserar sig på morgonen när eleverna kommer in, hur placeringen ser ut i klassrummet, eller om man kan göra schemat tydligare.

Vad hoppas du på att uppnå?
– Jag vill underlätta skolvardagen för de här tjejerna. Jag vill tillsammans med skolan få till en utveckling som lyfter barns olikheter och tar vara på deras styrkor. Det är viktigt också att tänka på bemötandet av de här eleverna. Vi måste förstå att de gör så gott de kan, men ibland blir miljön för svår.

ur Lärarförbundets Magasin