Läs senare

Skral budget för specialpedagogik

Tio miljarder till kommunerna för satsningar inom välfärden. Men några nya pengar till specialpedagogik blir det inte i regeringens budgetproposition.

14 okt 2016

– Det är väldigt tomt i årets budget. Visserligen satsade regeringen nyligen på elev- hälsan och fler platser inom speciallärar- och special- pedagogutbildningen men det jag saknar är ett bredare grepp för att se över samtliga aktörers olika roller, säger Per Båvner, utredare med ansvar för bland annat specialpedagogik på Lärarförbundet.

Foto: Stockholms stadsbibliotek

De satsningar som regeringen gör på skola och utbildning, och som kan ha effekter för de elever som behöver extra stöd, är bland annat att utvidga det så kallade Läslyftet så att det även omfattar förskollärare och skolbibliotekarier. Regeringen föreslår att anslaget ska öka med fem miljoner under 2017. Men då ska pengarna också räcka till att utbilda särskilda språk-, läs- och skriv-utvecklare med inriktning mot förskolan.

– Det är väldigt lite pengar för en så viktig satsning, säger Per Båvner.

I höstens budget presenterar regeringen också en läsdelegation. Ordförande blir Katti Hoflin, chef för Stockholms stadsbibliotek. Delegationen ska bland annat lämna förslag på hur man kan främja läsning med utgångspunkt i skolans styrdokument. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2018.

ur Lärarförbundets Magasin