Läs senare

Snabba anpassningar utan uppföljning

För få personer tar för snabba beslut om extra anpassningar. Den slutsatsen drar Skolinspektionen i en kommande rapport.

02 sep 2016

– Det behövs helhetstänk och rektorer som kliver fram. Ingen quick fix utan i stället att man stannar upp och tänker efter vad som bör göras för att det här ska bli bra, säger Ulf Pantzare, projektledare på Skolinspektionen.Han leder en granskning av hur skolan jobbar med extra anpassningar. Inspektionen har följt mellan två och fyra elever på 15 olika skolor. Slutrapporten var inte klar när Specialpedagogik gick i tryck men av protokollen från besöken framgår att endast tre skolor blev utan anmärkning. På två var arbetet så bristfälligt att inspektörerna valde att skriva så kallade tillsynsbeslut.

Foto: Skolinspektionen– Lite hårt betyder det att de bryter mot skollagen eftersom de inte uppfyller minimikraven. På de andra skolorna har vi skrivit fram utvecklingsområden som vi ser att de behöver fortsätta jobba med. I tre fall har vi sagt att de verkar ha hittat en riktigt bra modell, säger Ulf Pantzare.

Det som skolorna generellt sett har svårt med i arbetet med extra anpassningar är kopplingen mellan olika typer av personal. Insatserna sätts ibland in för snabbt utan att till exempel lärare, specialpedagoger eller personal inom elevhälsan får ordentlig möjlighet att delta i besluten om vad som behöver göras för eleven. Flera av skolorna missade också att följa upp de insatta åtgärderna ordentligt, till exempel genom att prata med eleverna, förklarar Ulf Pantzare.

Han betonar att rapporten bygger på en kvalitativ undersökning och att resultatet bara gäller de undersökta skolorna.

– Vi kan inte generalisera och säga att det ser ut så här på en nationell nivå. Däremot är vi väldigt säkra på att resultatet gäller för de skolor som vi har granskat.

Det är troligt att flera skolor i landet brottas med liknande problem när det gäller arbetet med extra anpassningar, menar Ulf Pantzare.

ur Lärarförbundets Magasin