Läs senare

Sociala medier försämrar sömn och skolresultat

Enligt studier är vart tredje barn inne på sociala medier minst tio gånger per dag – och natt. Det sistnämnda har Pernilla Garmy, biträdande professor i vårdvetenskap på Högskolan Kristian­stad, fokuserat på när hon under tio år följt elevers skärm- och sömnvanor.

12 sep 2019
Foto: PIxabay

– Över en skärm är det så mycket enklare att uttrycka sig kantigt och risken för missförstånd är överhängande. En enkel sak som en utebliven glad emoji kan skapa stor oro hos barnet, säger Pernilla Garmy.

Många av eleverna som djupintervjuas i den pågående studien är medvetna om riskerna men vittnar också om omställningsproblem.

– Vi vuxna har ingen aning om hur mycket våra unga i sängen skrollar framför sin skärm, säger Pernilla Garmy. Och även om de snabbt somnar kan de lika snabbt vakna igen när mobilen plingar till. Det påverkar många elevers förmåga att ta till sig skolundervisning.

– I grund och botten handlar det om att lära känna sig själv och sin kropp, att äta rätt, motionera och lägga sig i god tid, säger Pernilla Garmy. Men framför allt tror jag på medvetna val som att metodiskt lägga ifrån sig mobilen och att sätta den på nattläge.

ur Lärarförbundets Magasin