Läs senare

Sökes: skolor i behov av stöd

AKTUELLTStatsbidragen hamnar inte där de bäst behövs, konstaterar SPSM som nu aktivt ska söka upp kommuner som behöver hjälp att driva projekt.

17 mar 2017

34 av landets 290 kommuner har inte fått så kallade Sis-medel av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, under de senaste elva åren. Flera av kommunerna är kända för myndigheten. Det är platser som har haft svårt att rekrytera specialpedagoger, och inlandskommuner med 10 000 invånare eller färre dominerar.
– I vissa fall handlar det om kommuner som knappt har näsan ovanför vattenytan. Där skulle pengarna kunna göra stor nytta, men det finns inte en organisation som är rustad att driva utvecklingsprojekt, säger Annika Ågebrant, samordnare på SPSM.

SPMS:S slutsatser stämmer överens med exempelvis Riksrevisionens granskning för ett par år sedan som visade att statliga bidrag inte hamnar i skolor med störst behov.

SPSM ska därför aktivt söka upp skolhuvudmän som kan behöva ett extra stöd för att utveckla sin verksamhet.

Under 2017–18 erbjuder SPSM rådgivning och eventuell finansiering av tjänster för att få projekt att rulla i gång.
– Självklart måste kommunerna själva kavla upp ärmarna och göra jobbet, samtidigt som vi kan hjälpa till så att de mäktar med, säger Annika Ågebrant.

SPSM:S projekt, ännu med arbetsnamnet Proaktivt stöd för en mer likvärdig skola, kommer att följas av myndighetens enhet för forskning och utveckling.

ur Lärarförbundets Magasin