Ingår i temat
Frånvaro
Läs senare

Läraren Måns Boström: ”Betyget E är det finaste som finns”

FRÅNVAROSkolan måste lära eleverna att vara snälla mot sig själva. Att allt över godkänt är en bonus, säger Måns Boström, lärare på ESS-Motivation.

03 dec 2018
Måns Boström tycker att samarbetet och kommunikationen med Leona Dahlqvist har fungerat bra redan från starten. Han uppfattade tidigt att hennes problem inte hade med själva skolarbetet att göra. Foto: Anders G Warne

På ESS-gymnasiet i Stockholm finns varianten ESS-Motivation. Det är en tidsbegränsad, internetbaserad distansundervisning för elever som av olika anledningar har svårt att komma till skolan. Eleven undervisas via Skype och träffar sin lärare en gång i veckan.
– Jag skulle önska att det fanns större möjligheter till distansundervisning på det här sättet för elever som inte går i skolan. Det är ju så många elever som sitter hemma, vi måste ju börja någonstans, säger Anette Karlsson, specialpedagog på ESS-gymnasiet.

För eleven Leona Dahlqvist, som hade varit hemma mycket under grundskoletiden och mådde för dåligt för att gå i gymnasiet, var det en möjlighet att ändå läsa in de grundskolebetyg hon saknade.

Leonas lösning

  • Tidsbegränsad distansundervisning via Skype.
  • Rimliga krav och snabb feedback.
  • Avstämningsträffar med läraren utanför skolan, och via sms eller telefonsamtal.

Måns Boström, lärare på samhällsprogrammet på ESS-gymnasiet, var den som undervisade Leona från starten. Trots hennes svårigheter tyckte han att det var lätt att jobba med henne.
– Om jag jämför med andra elever på Motivation så var det enkelt. Kommunikationen gick bra, Leona är bra på att höra av sig och svarar alltid om man sms:ar eller ringer. Och nio gånger av tio var veckans arbete utfört, så vi kunde sätta betyg i ganska snabbt tempo.

Måns Boström uppfattade tidigt att Leonas svårigheter inte hade med skolarbetet eller inlärningen att göra. Därför var det inte heller nödvändigt med specialpedagogiskt stöd.
– För Leonas del var det andra saker, sådant som är svårt för skolan att påverka eller göra något åt. Det vi kunde göra var att erbjuda studier på det här viset och att vara flexibla.

Måns Boström, lärare på
ESS-Motivation. Foto: Anders G Warne

Måns Boströms erfarenhet är att det ofta är skolmiljön som är problemet. Det blir särskilt komplicerat när en elev vill plugga men inte klarar av att vara i skolan. Ibland träffar han sina elever på ett helt annat ställe än i skolan.
– Vi kan ses på ett bibliotek, till exempel. En elev promenerade jag med i Gamla Stan i flera veckor. Med vissa elever får man ta det lite försiktigt och öka exponeringen av andra vuxna och elever gradvis.

För många elever är skolfrånvaron förknippad med skam, menar Måns Boström.
– Självförtroendet är oproportionerligt dåligt, sett till elevernas faktiska förmågor. Många är väldigt besvikna på sig själva.

Specialpedagog Anette Karlsson betonar vikten av att lägga ner tid på att skapa goda relationer. Eleven måste känna förtroende för läraren, för skolan och i förlängningen för sin egen förmåga.
– Det är ett svårt arbete, men utan en bra relation kommer du ingenstans, säger hon.
Måns Boström instämmer och påminner om att inte glömma bort relationen med vårdnadshavarna och vara medveten om hur jobbigt det är att ha ett barn som inte går i skolan.
– Vi måste ha en god relation med föräldrarna, men samtidigt vara allierade med eleven, det vill säga föra deras talan, säger han.

Anette Karlsson, specialpedagog Foto: Anders G Warne

När föräldrarna ser att det går bra vill de gärna öka takten, medan lärarna kanske vill ta det lugnare.
– Det finns föräldrar som gärna vill vara med i klassrummet. I de fallen måste vi visa dem att vi kan det här så att de vågar släppa sitt barn och läraren får ta vid. Visst ska vi lyssna på föräldrarna men ibland måste vi sätta gränser för dem också, säger Anette Karlsson.

Att lyckas få en elev med lång skolfrånvaro att komma tillbaka till skolan är en lång process, menar Måns Boström. Det tar tid att bygga upp motivationen och självförtroendet igen. Samtidigt försöker han vara tydlig med att han har höga förväntningar på eleven, på att eleven kan. Han tycker att det är bättre att ge en uppgift som är lite för svår och hjälpa eleven att klara den än att ge något alltför enkelt.
– Man kan ju inte ge en vuxen person ett pussel med fyra bitar. Det kan lätt skapa tvivel. Är det så världen ser på mig, att jag på min höjd klarar av ett fyrabitarspussel? Det är viktigt att ge uppgifter som är adekvata för elevens ålder.

Det är också viktigt att få eleverna att vara snälla mot sig själva, hjälpa dem att sålla och prioritera och ibland tänka att good is enough. Även om uppgiften inte blev så bra som eleven skulle vilja är det tillräckligt bra.

– För mig är betyget E det finaste som finns. Det visar att du är godkänd, allt annat över det är bonus. Men, eftersom jag är en tävlingsmänniska, tycker jag också att man behöver utmana sig själv. Man får försöka bestämma nivån på utmaningarna tillsammans. Säger Leona att det är för mycket och att hon tycker att hon halkar efter så får man kalibrera efter det.

 

Alla artiklar i temat Frånvaro (7)

ur Lärarförbundets Magasin