Läs senare

Specialpedagoger – sådana är ni!

Eva, 53 år, är förskollärare i botten men jobbar i en grundskola och brinner för eleverna som har det allra tuffast. Vem är hon? Den genomsnittliga specialpedagogen förstås!

30 jan 2016
Specialpedagoger – sådana är ni!
Illustration: Thomas Fröhling

Träffar du ofta kollegor som är i din egen ålder, har samma bakgrund och rent av heter samma sak som du själv? Rena tillfälligheter, kanske du har tänkt, men tittar man på statistiken så är det inte så konstigt.

Omkring 90 procent av alla specialpedagoger och speciallärare är kvinnor, drygt 85 procent är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar och medelåldern är över 50 år.

– Vi är nog en ganska homogen grupp äldre kvinnor, säger en specialpedagog i Kalmar.Hon heter förstås Eva, eftersom det är det vanligaste namnet bland specialpedagoger och speciallärare. Eva Gyllin närmare bestämt. Bristen på mångfald kan vara ett problem, medger hon.

– Om vi liknar varandra så finns det förstås också en risk att vi tänker i ungefär samma banor. Å andra sidan har vi en utbildning som lärt oss att tänka på ett annorlunda sätt.

Ja, specialpedagoger och speciallärare har ett speciellt sätt att tänka, visar en enkätstudie från Karlstads universitet. De förklarar gärna problemen i skolan med att den inte är anpassad för elevers olikheter. Där skiljer de sig från till exempel skolledare som oftare hittar förklaringen i brister hos eleverna själva.

Ber man Eva Gyllin rangordna skolans viktigaste uppdrag så hamnar att ”bidra till ett likvärdigt och jämlikt samhälle” på plats nummer ett. Det är till och med viktigare än att ”bidra till en högre utbildningsnivå” och definitivt viktigare än att ”bidra till ett konkurrenskraftigt samhälle”. Så prioriterar en typisk specialpedagog eller speciallärare, enligt samma enkätstudie.

På Spekerödsskolan i Stenungsund hittar vi en annan specialpedagog som lystrar till namnet Ewa. Efternamnet är Johans Widdgård. Hon beskriver specialpedagogen eller specialläraren så här:

– En person som har haft ett stort engagemang som lärare och har fått upp ögonen för att skolan måste bli tillgänglig för alla.

Men även hon ser problem med att yrkesgruppen är så homogen.

– Vi representerar inte alls de elever vi har i skolan. Vi behöver en större bredd, säger hon.

Eva Gyllin i Kalmar ser en annan nackdel med kvinnodominansen.

– Majoriteten av alla elevärenden där vi blir inkopplade handlar om pojkar. Där skulle manliga pedagoger kunna bidra med en annan förståelse.

Hon har också märkt att hennes yrkesgrupp har svårt att hävda sig i vissa sammanhang.

– En äldre kvinnlig kollega propagerade i flera år för att hennes skola skulle köpa in lärplattor. Men det var först när en man förde fram samma idé som den slog igenom.

Eva Gyllin må vara en typisk specialpedagog på många sätt, men i ett avseende faller hon utanför mallen. Den genomsnittliga specialpedagogen eller specialläraren har inte högskoleutbildade föräldrar, men Eva Gyllin är uppvuxen i ett akademikerhem.

– Pappa var ingenjör. Och min mamma var speciallärare så det här yrket var inget svårt val för mig, konstaterar hon.

Topp tio vanligaste tilltalsnamn bland kvinnliga specialpedagoger och speciallärare

 
Thomas FröhlingEva 432
Anna 304
Maria 303
Karin 302
Kristina 298
Lena 288
Annika 205
Kerstin 193
Marie 177
Susanne 157
                         Övriga 6594
 
 

…och topp fem bland manliga

Thomas FröhlingAnders 48
Lars 41
Mikael 35
Johan 32
Stefan 32
Övriga 925

 

 

Antal per namn. Källa: SCB.

Är du Sveriges vanligaste specialpedagog?

En genomsnittlig specialpedagog/speciallärare:
 • heter Eva
 • är kvinna
 • är över 50 år
 • är född i Sverige
 • har föräldrar som båda är födda i Sverige
 • har ingen högskoleutbildad förälder
 • har förskollärar-/grundskollärarexamen i botten
 • jobbar i en kommunal verksamhet
 • jobbar i en grundskola
 • har jobbat mer än 5 år som specialpedagog/speciallärare
 • tycker att skolans viktigaste roll i samhället är att bidra till ett likvärdigt och jämlikt samhälle

Omkring 70 procent av befolkningen i Sverige är född här i landet av två svenskfödda föräldrar. I gruppen specialpedagoger och speciallärare är motsvarande siffra drygt 85 procent.

I gruppen lärare är medelåldern 47 år och drygt 70 procent är kvinnor. Motsvarande siffror för specialpedagoger och speciallärare är 53 år och omkring 90 procent kvinnor.

 

Källa: SCB och Speciella yrken? – En enkätstudie från Karlstads universitet.

ur Lärarförbundets Magasin